Blue button for Dutch Government – a step towards Personal Data Services

InnoValor is going to do a feasibility study on realising a blue button like functionality for the Dutch Government that would allow citizens to download their personal data in a digitally signed, re-usable format. Below is a blog post from my colleague Bob Hulsebosch and myself in Dutch describing this (see also https://innovalor.nl/Blogs/Personal-Data-Sharing–Blauwe-Knop-als-tussenstap)


De blauwe knop als tussenstap

Dat er veel waarde zit in persoonlijke data mag duidelijk zijn. Allerlei partijen hebben data over ons, maar zelfs als we die graag willen delen met anderen kan dat vaak niet. Om het kip-ei probleem te doorbreken voor Personal Data Services die dit gaan doen gaat InnoValor de haalbaarheid van een “Blauwe Knop” onderzoeken.

We hebben het hier niet over ‘enge’ profiling of het achter onze rug delen van persoonlijke informatie, maar persoonlijke data waar wij een belang bij hebben om te delen. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een hypotheek, dan heeft de hypotheekverstrekker informatie nodig van bijvoorbeeld BKR, de werkgever en de Belastingdienst, maar hoe die data op een vertrouwde manier doorgeven?  Immers, het is tegenwoordig wel gebruikelijk dat organisaties een mijn-omgeving aanbieden waar de burger persoonlijke data kan inzien, maar het exporteren ervan is vaak niet mogelijk, laat staan het op een betrouwbare en efficiënte manier delen met derden.

Hiervoor bestaat het concept Personal Data Service (PDS), of Sharing of Store of Management of hoe je het ook wilt noemen. De gebruiker die bepaald welke data van partij A naar partij B gaat. En belangrijk is dat de afnemer van de data kan zien of de informatie inderdaad van een vertrouwde bron is. Over PDS wordt al heel lang over gesproken, en ook in Nederland zijn er mooie initiatieven zoals Qiy, Tippiq en Schluss, maar erg snel gaat het niet. Een PDS is immers ingewikkeld te realiseren door de combinatie van privacy, business model, informatie beveiliging, authenticatie en legacy problematiek die opgelost moet worden. Het lijkt erop dat de stap naar deze PDS oplossingen te groot is voor data-afnemers, -leveranciers en de gebruiker. Wellicht is het verstandig om eerst een tussenstap te nemen.

Geïnspireerd door de ‘Blue Button in de US waar patiënten medische data kunnen delen en de implementatie ervan door zorgverzekeraar VGZ bij hun online merk Bewuzt, gaat InnoValor, geholpen door de SBIR call Gegevenslandschap, een haalbaarheidsonderzoek doen naar een ‘Blauwe Knop’ waarmee burgers in Nederland hun persoonlijke data kunnen downloaden van overheidswebsites. Dit is typisch een digitaal gewaarmerkt XML- en/of PDF-bestand, waar de burger dan mee kan doen wat hij wil. Een dergelijke Blauwe Knop is weliswaar niet het volledige PDS concept, maar wel een belangrijke stap in de goede richting

De kracht van de Blauwe Knop zit in de eenvoud en het duidelijke beeldmerk. Voor de burger is de Blauwe Knop als beeldmerk makkelijk herkenbaar op verschillende overheidswebsites. Voor de overheidsorganisaties ligt de eenvoud in het feit dat deze niet afhankelijk is van afspraken met andere partijen om deze functionaliteit beschikbaar te maken voor zijn cliënten. Daarnaast helpt het overheden te voldoen aan de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die eisen stelt aangaande transparantie, dataportabiliteit en rechten van de burger. Door de toenemende vraag naar uitwisseling van overheidsgegevens groeit ook de noodzaak om te standaardiseren. De Blauwe Knop biedt een vehikel om standaarden voor gegevensuitwisseling af te dwingen. Tot slot kan de Blauwe Knop een ideale, katalyserende tussenstap bieden naar mogelijk wel succesvolle PDS initiatieven.

Indien succesvol voorzien wij een brede markt. Denk aan tal van overheidsorganisaties, uitvoeringsorganisaties en gemeenten. Maar daarnaast ook private partijen die straks de gebruiker inzage in gegevens moeten bieden op basis van de AVG. Denk hier aan financiële organisaties (banken, verzekeraars, BKR), onderwijsinstellingen en energiemaatschappijen. Voor de energiesector kan bijvoorbeeld een ‘Groene Knop’ worden geïntroduceerd. De maatschappelijke opbrengsten kunnen enorm zijn, zoals blijkt uit internationaal onderzoek. Ontwikkelaars kunnen innovatieve mobiele apps ontwikkelen die de via de Blauwe Knop ontsloten gegevens zinvol hergebruiken. In Frankrijk wordt zelfs al gedacht aan een ‘Rainbow Button’ voor allerlei toepassingen en sectoren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: